Phiếu Thông tin Hội viên - Hoi doanh nghiep Nghe An - Thiết kế Website, phần mềm, logo, đồ họa tại TP Vinh Nghệ An Hà Tĩnh
PHIẾU THÔNG TIN HỘI VIÊN
Phiếu cập nhật thông tin doanh nghiệp Hội viên

PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN
HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH NGHỆ AN PHẦN 1:  THÔNG TIN DOANH NHÂN

 1. Họ và tên Hội viên: ………………………………………………….. Giới tính:     Nam            rNữ
 2. Ngày tháng năm sinh: …………………………………… Nơi sinh: …………………………………...
 3. Ngày tham gia Hội DNT: ………………………………………………………………………………..
 4. Tên công ty: ……………………………………………………………………………………………...
 5. Chức vụ: …………………………………………………………………………………………...…….
 6. Địa chỉ  doanh nghiệp : .............................................................................................................................
 7. Tel: ……………………………………………….   Fax:.........................................................................
 8. Điện thoại di động : ………… ..................................................................................................................
 9. Tên và Điện thoại di động của thư ký (nếu có):………………………………………………………….
 10. Email: ................................................................................ website: …….………………………………
 11. Trình độ học vấn của hội viên:   

 Trình độ

Chuyên ngành được đào tạo

Trung cấp

 

Cao đẳng

 

Đại học

 

Thạc sỹ

 

Tiến sỹ

 

 1. Khả năng sử dụng ngoại ngữ:

o Anh                   o Pháp                o Trung             o Nhật                 o Đức               o Khác

PHẦN 2:  THÔNG TIN  VỀ DOANH NGHIỆP

I. THÔNG TIN CHUNG  
1.  Tên giao dịch của doanh nghiệp:
- Tiếng Việt: ....................................................................................................................................................
- Tiếng Anh: ....................................................................................................................................................
- Tên thương hiệu: ……………………………………………………………..…………………………….
2. Ngày thành lập doanh nghiệp: .................................................................................................................
3. Lĩnh vực hoạt động:              Sản xuất                                 Thương mại                            Dịch vụ
4. Loại hình doanh nghiệp:      Công ty TNHH                       DNNN                      Công ty Cổ phần
 Công ty liên doanh     DNTN                        Loại hình khác
4. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của DN: (tối đa 5 lĩnh vực): ............................................
…………………………………………………………………………………………………………
5. Các sản phẩm/ dịch vụ chính  và thương hiệu của doanh nghiệp: ...................................................
6. Phạm vi thị trường/ khách hàng của doanh nghiệp:
 Trong nước                                                                       Xuất khẩu      
7. Một số chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp:

STT

Chỉ tiêu hoạt động

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

Vốn kinh doanh (tỷ đồng)

 

 

 

2

 Tổng doanh thu (tỷ đồng)

 

 

 

3

 Mức nộp ngân sách (tỷ đồng)

 

 

 

4

 Tổng số cán bộ CNV (người)

 

 

 

5

 Thu nhập bình quân/ tháng của CNV (triệu đồng)

 

 

 

6

Kinh phí cho hoạt động xã hội từ thiện (tỷ đồng)

 

 

 

II. NHU CẦU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
1. Doanh nghiệp quan tâm đến những hoạt động nào sau đây:
 Đào tạo, tư vấn, hội thảo chuyên đề                    Tư vấn pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN     
 Tham quan, học hỏi doanh nghiệp thành công    Gặp gỡ, giao lưu giữa các hội viên
 Cung cấp thông tin và các văn bản luật               Xúc tiến thương mại trong nước                                            
 Hoạt động từ thiện, xã hội                                   Xúc tiến thương mại ngoài nước
 Tham gia giải thưởng thương hiệu, doanh nhân            Gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan chủ quản
 Tham dự hội chợ, triển lãm:      trong nuớc                          quốc tế: 
 Những hỗ trợ khác: …………………………………………......................…………………………...
2. Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu và phát triển thị trường trong nước:

………………….....…..................................................................................................................
3. Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu và phát triển thị trường nước ngoài:
….............................................................................................................................
4. Doanh nghiệp có nhu cầu được cung cấp các loại thông tin nào sau đây:
 Thông tin về chính sách, pháp luật                              Thông tin về công nghệ, nguồn cung cấp thiết bị
 Thông tin về thị trường, đối tác                                   Thông tin về nguồn vốn và các dịch vụ tài chính
 Văn bản luật, các nghị định, hướng dẫn của Việt Nam           Thông tin của các doanh nghiệp hội viên
 Các số liệu thống kê về các ngành kinh tế      
           
TM. CÔNG TY ……………………………

 ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Phiếu thông tin giúp Văn phòng Hội DNT Nghệ An  tổng hợp thông tin về các doanh nhân, doanh nghiệp hội viên một cách chính xác, khoa học. Trên cơ sở đó, Uỷ ban Hội sẽ xây dựng kế hoạch và chương trình hành động nhằm phát triển tổ chức Hội và hỗ trợ các DN hội viên. Hội DNT Nghệ An rất mong các Anh/Chị quan tâm dành thời gian điền đầy đủ thông tin vào phiếu.

 

 

Sinh nhật tháng 10 (9 người)

Phạm Anh Hưng
Tổng giám đốc  Công ty CPp Golf biển Cửa Lò
Sinh ngày: 22/10/1957
(64 tuổi)
Nguyễn Văn Khang
Chủ tịch HĐQT  Công ty Cp Đầu tư Xây dựng Trường Sơn
Sinh ngày: 3/10/1964
(57 tuổi)
Nguyễn Anh Tuấn
Giám Đốc  Công ty TNHH May & TM Trung Hà
Sinh ngày: 30/10/1965
(56 tuổi)
Phan Quang
Giám đốc  Công ty CP Gạch ngói Tuynel Xuân Hoà
Sinh ngày: 21/10/1967
(54 tuổi)
Nguyễn Thế Dũng
Giám đốc  Doanh nghiệp Tư nhân Tin học Thương mại Dũng Diệu
Sinh ngày: 24/10/1971
(50 tuổi)
Trần Sỹ Hùng
Giám đốc  Công ty cổ phần Ẩm Thực Việt
Sinh ngày: 12/10/1975
(46 tuổi)
Ngô Thị Bích Thìn
Giám đốc  Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Thanh Niên
Sinh ngày: 30/10/1976
(45 tuổi)
Nguyễn Nghĩa Lâm
Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Tâm Việt Nghệ An
Sinh ngày: 22/10/1980
(41 tuổi)
Phạm Trần Trọng
Giám đốc  Công ty CP Hưng Thái
Sinh ngày: 15/10/1982
(39 tuổi)
 

Đơn vị ủng hộ chương trình
Tết ấm Miền Tây năm 2015

 
  Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An - Nghe An Young Entrepreneurs' Association
Địa chỉ: Số 92 đường Lý Thường Kiệt - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0388.601118 - Fax: 0388.601.128 - Hotline: 091.3333.681
Email: hoidoanhnhantrenghean@gmail.com - Website: http://doanhnhantrenghean.org