VĂN BẢN PHÁP QUY: CHÍNH PHỦ - Hội doanh nghiệp trẻ Nghệ An
Hội DNT Nghệ An
Chính phủ
Nghệ An
Hỗ trợ Doanh nghiệp
Văn bản về Thuế
Bất động sản
Tìm kiếm
Loại hình
 
VĂN BẢN PHÁP QUY: CHÍNH PHỦ (33 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu văn bản
Download
18/NQ-Cp
6/4/2010
18/NQ-Cp ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế Vĩ Mô
03/NQ-CP
15/01/2010
NQ 03-CP giai phap dieu hanh thuc hien KH PT KTXH nam 2010
1950/KH-UBND
18/6/2010
Chuong trinh trien khai ke hoach thuc hien NQ 18-CP
4155 /QĐ-UBND
23/12/2009
Về việc Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2010
1235/BKH-QLĐT
27/02/2009
Công văn số 1235/BKH-QLĐT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2009.
02/2009/TT-BKH
17/02/2009
Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 2 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu
1744/2008/QĐ-BKH
29/12/2008
Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 29 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
1118/2008/QĐ-BKH
03/09/2008
Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 03 tháng 9 năm 2008 ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
1121/2008/QĐ-BKH
03/09/2008
Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 03 tháng 9 năm 2008 ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
1068/2008/QĐ-BKH
15/08/2008
Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
883/2008/QĐ-BKH
14/07/2008
Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008 - 2009.
01/2008/TT-BNG
04/02/2008
Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
181/2007/QĐ-TTg
26/11/2007
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 ban hành quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ
123/2007/TT-BTC
23/10/2007
Thông tư của Bộ Tài chính số 123/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
109/2007/TT-BTC
10/09/2007
Thông tư của Bộ Tài chính số 109/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
803/2007/QĐ-BKH
30/07/2007
Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình và dự án ODA
43/2009/NĐ-CP
07/05/2009
Nghị định số 43/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
22/2004/PL-UBTVQH11
20/08/2004
Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
20/2004/PL-UBTVQH11
29/04/2004
Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
1581/QĐ-TTg
09/10/2009
Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
120/2009/QĐ-TTg
06/10/2009
Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020.
114/2009/QĐ-TTg
28/09/2009
Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
86/2009/QĐ-TTg
17/06/2009
Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
87/2009/QĐ-TTg
17/06/2009
Quyết định số 87/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk thời kỳ đến năm 2020.
34/2009/QĐ-TTg
02/03/2009
Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến 2020
220/QĐ-TTg
18/02/2009
Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
18/2009/QĐ-TTg
03/02/2009
Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 2 năm 2009 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020
05/2009/QĐ-TTg
13/01/2009
Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 1 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
599/QĐ-TTg
11/05/2009
Quyết định số 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 05 năm 2009 về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
10/2007/TTLT-BYT-BTC
10/08/2007
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Tài chính số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2007 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sơ y tế công lập
02/2003/TTLT-BTM-KHĐT-CN
27/05/2003
Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003
704/2003/QĐ-BKH
18/09/2003
Ban hành Danh mục thiết bị,máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được
827/2006/QĐ-BKH
15/08/2006
Ban hành danh mục thiết bị máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

 

 

Sinh nhật tháng 11 (3 người)

Nguyễn Anh Ngọc
Giám đốc  Công ty TNHH Kỹ thuật & Dịch vụ Anh Đức
Sinh ngày: 15/11/1972
(47 tuổi)
Đặng Văn Thìn
Giám đốc  Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tràng An
Sinh ngày: 20/11/1976
(43 tuổi)
Phan Văn Dũng
Giám đốc  Công ty cổ phần Âu Việt
Sinh ngày: 13/11/1976
(43 tuổi)
 

Đơn vị ủng hộ chương trình
Tết ấm Miền Tây năm 2015

 
  Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An - Nghe An Young Entrepreneurs' Association
Địa chỉ: Số 92 đường Lý Thường Kiệt - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0388.601118 - Fax: 0388.601.128 - Hotline: 091.3333.681
Email: hoidoanhnhantrenghean@gmail.com - Website: http://doanhnhantrenghean.org