Thông tư 43/2010/NĐ-CP hỗ trợ doanh nghiệp - Văn bản TP Vinh Nghệ An
VĂN BẢN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 
Trích yếu văn bản: Thông tư 43/2010/NĐ-CP hỗ trợ doanh nghiệp
Ngày ban hành: 15/4/2010
Ký hiệu văn bản: 43/2010/NĐ-CP
Lĩnh vực: Hỗ trợ Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và đầu tư
Số lần tải về: 19221 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Word
Địa chỉ URL:

Các văn bản Hỗ trợ Doanh nghiệp khác:

14/2010/TT-BKH (Ban hành ngày: 4/6/2010) Word
43/2010/NĐ-CP (Ban hành ngày: 15/4/2010) Word
04/2005/TT-BKH (Ban hành ngày: 17/08/2005 ) HTML
04/2005/TT-BKH (Ban hành ngày: 17/08/2005) HTML
04/2005/TT-BKH (Ban hành ngày: 17/08/2005) HTML
Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp (Ban hành ngày: 14/10/2005) HTML
Hướng dẫn thủ tục giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Ban hành ngày: 14/10/2005) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 14/10/2009) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 14/10/2009) HTML
Quy chế thực hiện một cửa liên thông (Ban hành ngày: 14/10/2009) Acrobat Reader
Hướng dẫn lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Ban hành ngày: 14/10/2009) HTML
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp (Ban hành ngày: 14/10/2009) Word

 

 

Sinh nhật tháng 5 (4 người)

Trương Hân
Chủ tịch HĐQT  Công ty CP tư vấn & xây dựng CT Miền Trung
Sinh ngày: 27/5/1955
(64 tuổi)
Trần Đình Lâm
Giám đốc  Công ty TNHH Phú Lâm
Sinh ngày: 12/5/1968
(51 tuổi)
Hồ Đình Việt
Giám đốc  Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An
Sinh ngày: 4/5/1975
(44 tuổi)
Nguyễn Anh Việt
Giám đốc  Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ
Sinh ngày: 4/5/1975
(44 tuổi)
 

Đơn vị ủng hộ chương trình
Tết ấm Miền Tây năm 2015

 
  Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An - Nghe An Young Entrepreneurs' Association
Địa chỉ: Số 92 đường Lý Thường Kiệt - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0388.601118 - Fax: 0388.601.128 - Hotline: 091.3333.681
Email: hoidoanhnhantrenghean@gmail.com - Website: http://doanhnhantrenghean.org