Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh - Văn bản TP Vinh Nghệ An
VĂN BẢN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 
Trích yếu văn bản: Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
Ngày ban hành: 4/6/2010
Ký hiệu văn bản: 14/2010/TT-BKH
Lĩnh vực: Hỗ trợ Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và đầu tư
Số lần tải về: 18112 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Word
Địa chỉ URL:

Các văn bản Hỗ trợ Doanh nghiệp khác:

14/2010/TT-BKH (Ban hành ngày: 4/6/2010) Word
43/2010/NĐ-CP (Ban hành ngày: 15/4/2010) Word
04/2005/TT-BKH (Ban hành ngày: 17/08/2005 ) HTML
04/2005/TT-BKH (Ban hành ngày: 17/08/2005) HTML
04/2005/TT-BKH (Ban hành ngày: 17/08/2005) HTML
Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp (Ban hành ngày: 14/10/2005) HTML
Hướng dẫn thủ tục giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Ban hành ngày: 14/10/2005) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 14/10/2009) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 19/10/2006) HTML
03/2006/TT-BKH (Ban hành ngày: 14/10/2009) HTML
Quy chế thực hiện một cửa liên thông (Ban hành ngày: 14/10/2009) Acrobat Reader
Hướng dẫn lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Ban hành ngày: 14/10/2009) HTML
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp (Ban hành ngày: 14/10/2009) Word

 

 

Sinh nhật tháng 3 (7 người)

Lê Đức Hải
Giám đốc   Công ty CP Khách sạn Giao tế
Sinh ngày: 24/3/1971
(48 tuổi)
Trần Thanh Thủy
Giám đốc  VNPT Nghệ An
Sinh ngày: 28/3/1972
(47 tuổi)
Nguyễn Đình Trường
Giám đốc  Công ty TNHH Trường Thành
Sinh ngày: 18/3/1977
(42 tuổi)
Hoàng Quốc Trường
Giám đốc  Công ty CP Thiết kế & Xây dựng NaNo
Sinh ngày: 9/3/1979
(40 tuổi)
Võ Lê Hùng
Giám đốc  Công ty TNHH Nissan Vinh
Sinh ngày: 24/3/1980
(39 tuổi)
Nguyễn Hữu Lâm
Giám đốc  DNTN Viên Nữ
Sinh ngày: 25/3/1981
(38 tuổi)
Trương Đình Hùng
Giám đốc  Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hoàng Duy
Sinh ngày: 20/3/1985
(34 tuổi)
 

Đơn vị ủng hộ chương trình
Tết ấm Miền Tây năm 2015

 
  Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An - Nghe An Young Entrepreneurs' Association
Địa chỉ: Số 92 đường Lý Thường Kiệt - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0388.601118 - Fax: 0388.601.128 - Hotline: 091.3333.681
Email: hoidoanhnhantrenghean@gmail.com - Website: http://doanhnhantrenghean.org